FASHION NMOW

W Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu powstało nowe koło zainteresowań FASHION NMOW. Główne motto koła to resocjalizacja przez pracę. Wychowanki pod opieką p. Katarzyny Kosteckiej przerabiają ubrania korzystając z własnej wyobraźni i kreatywność. Efektem tej pracy będzie organizacja pokazu mody, na którym wychowanki wystąpią w przygotowanych przez siebie kreacjach.

Prowadzący zajęcia zapowiadają również stworzenie bloga modowego, na którym będą prezentowane stworzone przez dziewczęta stroje.

W dniu 29.10.2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie koła. Entuzjazm i atmosfera zostały uwiecznione na zdjęciach.

Zajęcia przeznaczone są dla wychowanek, które chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu historii mody (ubioru, dodatków). Zajęcia umożliwiają rozwój zainteresowań, wyobraźni i kreatywności oraz aktywne spędzanie czasu wolnego. Pozwalają również na rozbudzenie wrażliwości na piękno sztuki (mody). Stanowią okazję do zaprezentowania własnych umiejętności.