Koło fotograficzne

Zima w obiektywie

Koło fotograficzne, pod opieką p.Sylwestra Bejdy, prezentuje zdjęcia Zimy zrobione przez wychowanków Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu.
Jesień w obiektywie


Koło fotograficzne powstało dzięki inicjatywie młodzieży NMOW w Rejowcu. Ideą programu koła fotograficznego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych naszych wychowanków. Wykonywanie zdjęć prowadzi do wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna, wrażliwości. Kółko jest okazją do nabycia umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym oraz rozwijania zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu. Podczas zajęć młodzi ludzie zapoznają się z cyfrowymi technikami fotograficznymi i komputerową obróbką zdjęć. Zdobytą wiedzę wykorzystują w praktyce, biorą udział w konkursach fotograficznych. Zajęcia w ramach kółka mają wpływ na poszerzenie wiadomości z innych przedmiotów takich jak: informatyka, plastyka, przyroda i historia. Priorytetem we wszystkich działaniach jest pokazanie młodzieży innego spojrzenia na otaczający świat, pokazanie im nowych możliwości rozwoju.


Wychowawca prowadzący:
Sylwester Bejda