Zajęcia sportowe

Email


Basen

Doceniając walory zdrowego spędzania wolnego czasu dnia 25.10.2014 roku wychowankowie NMOW w Rejowcu uczestniczyli w wyjezdzie na basen do pobliskiego Krasnegostawu. Przez godzinę nasi podopieczni pod czujną opieką wychowawców i ratowników mogli doskonalić swoje umiejętności pływackie. Wszyscy czuli się na pływalni „jak ryby w wodzie” i chętnie korzystali ze sprzętów dostępnych na basenie, w celu urozmaicenia wodnych szaleństw.


Zajęcia sportowe z aerobiku

Zajęcia sportowe z aerobiku  mają za zadanie promowanie zdrowego stylu życia wśród wychowanek oraz zdobycie przez nich wiedzy z  zakresu aerobiku i fitness.  Na zajęciach dziewczyny wzmacniają swoje mięśnie, poprawiają kondycję fizyczną, poznają ćwiczenia kształtujące sylwetkę oraz podstawy stretchingu. Ruch jest doskonałym źródłem dobrego samopoczucia i lepszego humoru dlatego wychowanki chętnie uczestniczą w tej formie zajęć pozalekcyjnych.


Zajęcia sportowe

„ Sport młodzieży z Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rejowcu"

W Niepublicznym Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Rejowcu działają koło sportowe w ramach którego istnieją sekcje: piłki nożnej, rowerowa, treningu siłowego. Sekcją wiodącą jest piłka nożna, cieszy się największą popularnością. Obecnie na zajęcia z piłki  nożnej zapisanych jest 23 wychowanków, systematycznie uczestniczy w nich średnio 18 chłopców. Głównym celem zajęć jest: zagospodarowanie czasu wolnego uczniom po lekcjach, propagowanie zdrowego stylu życia a także przygotowanie do udziału w zawodach sportowych.
Opiekun Koła: S. Sowa