Media o nas


O co chodzi z ośrodkiem w Rejowcu….?

O co chodzi z ośrodkiem w Rejowcu….?

Niepubliczny Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy (NMOW) w Rejowcu stał się w ostatnich miesiącach obiektem zainteresowania mediów oraz lokalnych polityków. Po kilku zdarzeniach, które ośrodek zgłosił na Policję, prasę jak też telewizję obiegły informacje o przemocy występującej wśród wychowanków ośrodka. W oparciu o doniesienia medialne przedstawiane w sensacyjny i budzący grozę sposób Minister Edukacji poleciła przenieść wychowanków do innych placówek w kraju oraz wstrzymać skierowania nowym uczniom do ośrodka w Rejowcu.


A jak wygląda Ośrodek w Rejowcu na tle innych tego typu placówek w kraju?...

okazuje się, że w oparciu o dane z komend Policji  ilość interwencji Policji oraz ilości ucieczek wychowanków NMOW w Rejowcu wypada dosyć dobrze. Przykładem porównania może być ośrodek w Puławach, dla którego nadzór sprawuje również Lubelski Kurator Oświaty, ilość interwencji Policji w ostatnim roku wyniosła 127 a ilość ucieczek 151. W tym samym okresie w Rejowcu było 71 interwencji oraz 81 ucieczek. Rekordzistami w skali kraju jest MOW w Krupskim Młynie z liczbą ucieczek prawie 300, kolejnymi MOW w Skarżysku Kamiennej 261 i Radzionkowie 159. Niestety z uwagi na charakter młodzieży trafiającej do tego typu placówek częstymi zdarzeniami są pobicia, rozboje oraz wymuszenia a wśród ośrodków w Polsce są też takie, w których dochodziło do samobójstw i gwałtów. W żadnym z ośrodków do tej pory mimo tego typu zdarzeń nigdy nie przekierowano wychowanków do innych placówek. Dlaczego więc Rejowiec stał się placówką, dla której Ministerstwo pokazało swoją siłę….? Komu zależy na przejęciu wyremontowanego i  doinwestowanego przez prywatnych właścicieli obiektu?


Aktualności z życia ośrodka

NMOW w Rejowcu jest ośrodkiem, który proponuje bardzo bogatą ofertę zajęć dodatkowych i różnego rodzaju kół zainteresowań. To właśnie bogata oferta zajęć dodatkowych oraz wysoki standard bazy dydaktycznej w tym nowa sala gimnastyczna wraz z siłownią stały się atutami, które przyciągają młodzież oraz rodziców i opiekunów prawnych do Rejowca.

Młodzież ośrodka poza typowymi zajęciami edukacyjnymi może rozwijać swoje pasje oraz kształtować talenty między innymi muzyczne (nagrania teledysków znajdują się na stronie ośrodka www.mow.rejowiec. pl w zakładce You Tube).Skupianie uwagi wychowanków na pozytywnych i kreatywnych obszarach ich osobowości jest najlepszym sposobem aby dostrzegli w sobie wartościowych ludzi i potrafili pozytywnie spojrzeć na całe otoczenie.

Jednym z bardziej atrakcyjnych kół zainteresowań  są zajęcia w kole hippicznym. Dzięki współpracy ze stajnią Pana Krzysztofa Sroczyńskiego z Janowa koło Chełma wychowankowie ośrodka mogą poznawać tajniki opieki nad końmi oraz zdobywać umiejętności jeździeckie.

Zajęcia w kole hippicznym to nie tylko zabawa to także nauka historii o Polskiej Kawalerii.  Obchody Święta Narodowego 3 Maja stały się wyjątkową okazją do wyróżnienia jednego z wychowanków. To właśnie Dawid uczeń I klasy Technikum NMOW wziął udział w paradzie kawalerii konnej podczas obchodów Święta 3 Maja na Placu Łuczkowskiego w Chełmie.

Warto podkreślić, że to właśnie młodzież takich ośrodków musi bardzo często walczyć z wykluczeniem i odtrąceniem przez nasze społeczeństwo. Młodzi ludzie, którzy w swoich krótkich życiorysach doświadczyli wielu niesprawiedliwości oraz ocen przez pryzmat złych sytuacji rodzinnych lub braku rodziny potrafią i chcą pracować nad swoją przyszłością oraz chcą być wartościowymi obywatelami naszego kraju. W uroczystościach wzięli udział również inni wychowankowie wraz z wychowawcami. Poprzez udział w takich uroczystościach Ośrodek pokazuje i uczy młodych ludzi  jak ważną kwestią jest postawa patriotyczna, szacunek do historii i tych, którzy za wolną ojczyznę oddali  swoje życie.


Sytuacja ośrodka na dziś……

NMOW w Rejowcu został poddany wszystkim możliwym kontrolom zlecanym bezpośrednio przez Ministerstwo Edukacji, do dnia dzisiejszego od początku roku przeprowadzono 18 kontroli. Skontrolowano wszystkie obszary działalności  a wyniki kontroli poza stwierdzeniem znanych ze zgłoszeń Policji zdarzeń nie stwierdziły żadnych istotnych uchybień w funkcjonowaniu placówki. Ośrodek zrealizował wszystkie zalecenia i polecenia Lubelskiego Kuratora Oświaty i czeka na przekazanie do Ministerstwa Edukacji potwierdzenia, że jest bezpieczną placówką. Dyrektor NMOW w Rejowcu Monika Tofil podkreśla, ze dalsze losy młodzieży przebywającej w ośrodku oraz losy wszystkich pracowników (w ośrodku pracuje 63 osoby) zależą od Lubelskiego Kuratora Oświaty. Cała kadra pedagogiczna jak również pracownicy administracji i obsługi każdego dnia pytają czy ktoś w końcu doceni ich pracę oraz zaangażowanie w proces resocjalizacji wychowanków bo widzą to tylko rodzice wychowanków, którzy wielokrotnie przesyłali petycje w obronie NMOW w Rejowcu  – dodaje Tofil.

Z uwagi na zmniejszającą się liczbę wychowanków wypowiedzenia z pracy otrzymało już 13 osób. Dyrektor ośrodka liczy na szybką opinię Kuratora oraz na powrót do właściwego funkcjonowania ośrodka.Warto dostrzec światełko w tunelu

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL