Co dalej?

Email

INFORMACJE DLA RODZICÓW 

Szanowni Rodzice, 

Wasze dzieci potrzebują Waszego zainteresowania i wsparcia w procesie rozwoju edukacyjno-zawodowego.

Jesteście dla nich bardzo ważni, chociaż na przestrzeni czasu relacje między Wami różnie się układały. Wasze wsparcie może być dla nich inspiracją w dążeniu do celów edukacyjnych i zawodowych. Ważne jest abyście Państwo zastanowili się nad predyspozycjami swojego dziecka, pomogli określić lub nawet odnaleźć jego mocne strony, umiejętności i zainteresowania, które są niezbędne w procesie świadomego kierowania decyzjami zawodowymi. Pomoże to Waszym dzieciom wybrać profil szkoły i przyszły zawód. Kto lepiej niż Wy sami zna Wasze dziecko? Młodzi ludzie przekonawszy się o własnej sile i Waszym wsparciu z większą pewnością siebie wkroczą w trudny świat nauki, pracy i obowiązków.

W NMOW w Rejowcu świadczone jest dla młodzieży profesjonalne doradztwo edukacyjno-zawodowe. Ma ono na celu wspieranie rozwoju zawodowego młodzieży oraz pomoc dotyczącą wyboru kierunku dalszego kształcenia. 

Możliwości dalszego kształcenia w NMOW w Rejowcu: 

 1. Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  Specjalności:
  • kucharz
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 2. Technikum o specjalności technik-mechanik
 3. Liceum Ogólnokształcące

Jakie możliwości stwarza wybór każdej ze szkół?

Uczeń, który decyduje się na naukę w zasadniczej szkole zawodowej lub technikum, po ich ukończeniu, zdobędzie dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy organizowany jest przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Składa się z części pisemnej i praktycznej, a przeprowadzony jest dla każdej kwalifikacji odrębnie. Część pisemna to trwający 60 minut test, gdzie do rozwiązania jest 40 zadań wielokrotnego wyboru. Natomiast w części praktycznej uczeń ma do wykonania jedno z zadań w określonym czasie 120 – 240 minut. Wynik egzaminu nie ma wpływu na dalszą naukę w szkole i promocję do następnej klasy. uczeń może go zdawać w następnym możliwym terminie, jeśli jednak podejdzie do egzaminu w systemie eksternistycznym, będzie musiał za niego zapłacić.

Uczeń, który z różnych powodów nie ukończy szkoły może zdobyć zawód i wykształcenie poprzez:

 • ukończenie kursu kwalifikacyjnego, po którym zdaje egzamin na takich samych zasadach jak uczeń zasadniczej szkoły zawodowej, czy technikum, z zastrzeżeniem, że musi mieć ukończony 18 rok życia;
 • ukończenie liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (jeżeli uczeń chce zdobyć wykształcenie średnie).

Uwaga:

Nie funkcjonują już technika uzupełniające. Uczeń szkoły zawodowej może zdobyć wykształcenie średnie poprzez ukończenie 3-letniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych (naukę rozpoczyna od klasy II, pierwsza zostaje zaliczona na podstawie świadectwa ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej). 

Istnieje też możliwość kontynuacji nauki w ramach jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w zasadniczej szkole zawodowej lub rzemieślniczej nauki zawodu. Naukę w tych jednostkach może pobierać młody człowiek, który w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych ukończył 15 lat, a nie ukończył 18 lat.